Przykładowe Zastosowania Cegły Silikatowej

Budynek z cegły silikatowej

  • Ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne w budynkach o wysokości do 10 kondygnacji, przy odpowiednim doborze typu i klasy cegły
  • Ściany wypełniające konstrukcji szkieletowej
  • Ściany fundamentowe przy zastosowaniu właściwej technologii
  • Ściany przeciwogniowe, kominy i kotłownie
  • Elementy małej architektury
  • Ściany licowe niewymagające tynkowania

Dom z cegły silikatowej